Ekológia

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka.

Jedným z prístupov k riešeniu dopadu papierových dokumentov na životné prostredie môžu byť alternatívne zobrazovacie médiá, ktoré zachovávajú žiadúce atribúty papiera (prenosnosť, tenkosť, nízke náklady) a navyše získajú výhody digitálnych systémov ako sú opätovné použitie a skladovanie.

Ďalším dôležitým faktorom pre znižovanie environmentálnej záťaže je recyklácia použitých tonerových obalov, ako aj odpadových nádob

left-bot-corner

O spoločnosti

ilustrační obrázek

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb viac tu ....

left-bot-corner

Ekólogia

ilustrační obrázek

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka. viac tu ....

left-bot-corner