O spoločnosti

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb a dodávka multifunkčných zariadení od renomovaných značiek, s možnosťou prefinancovania prostredníctvom operatívneho leasingu, finančného leasingu, s možnosťou využitia prenájmu zariadení, s možnosťou odkúpenia starých zariadení. Komplexnosť služby zahŕňa personálny a technický support, návrh logistiky systému za účelom maximálnej výťažnosti zariadení a tým zníženia nákladov klienta. Tieto služby pre klienta zabezpečované formou outsourcingu sú hlavnými, tzv. core business procesmi našej spoločnosti, pričom dbáme na dosahovanie kvalitných riešení, s vysokou mierou efektivity, účelnosti, a v neposlednom rade i komfortu pre klienta.

Medzi hlavné výhody outsourcovaných služieb patria: :

  • kvalitne a profesionálne vykonávané služby
  • podpora klienta pri jeho podnikateľských zámeroch
  • šetrenie nákladov (prevádzkových a personálnych)
  • prehľad nákladov na činnosť
  • prechod z investičných výdavkov na prevádzkové náklady (variabilizácia nákladov)
  • koncentrácia klienta na core business (odľahčenie manažmentu firmy od podporných procesov)
  • diskrétnosť
left-bot-corner

O spoločnosti

ilustrační obrázek

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb viac tu ....

left-bot-corner

Ekólogia

ilustrační obrázek

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka. viac tu ....

left-bot-corner