Referencie

 • Ministerstvo Kultúry SR
 • Literárne informačné centrum
 • Národné osvetové centrum
 • Divadelný ústav
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Pamiatkový úrad SR
 • MUS Mladé srdcia - Ifjú Szivek
 • Umelecký súbor Lúčnica
 • Hudobné centrum
 • Slovenská filharmónia
 • Slovenská Národná Galéria
 • Slovenské národné múzeum
 • Bibiana
 • Divadlo Nová scéna
 • SĽUK
 • Štátna filharmónia Košice
 • Slovenské technické múzeum
 • Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • Štátne divadlo Košice
 • Slovenská ústredná hvezdáreň
 • Slovenská národná knižnica
 • Štátna opera Banská Bystrica
 • Múzeum SNP
 • Datacentrum
 • Gemma
 • Dinocolor
 • EconSpo
 • COP
 • PatriaI
 • Estrin
left-bot-corner

O spoločnosti

ilustrační obrázek

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb viac tu ....

left-bot-corner

Ekólogia

ilustrační obrázek

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka. viac tu ....

left-bot-corner