Činnosti

3D scanning solution
Viac tu ....

Tlačové a reprografické služby
Viac tu ....

Poradenské služby
v oblasti informačných technológií
Viac tu ....

Lektorská, poradenská a konzultačná
činnosť v oblasti informačných a
komunikačnýc technológií
Viac tu ....

Zabezpečovanie dodávky IT zariadení a
SW riešení
Viac tu ....

Zabezpečovanie dodávky spotrebného
materiálu a papierov ...
Viac tu ....

Zabezpečovanie servisných služieb
počas celej doby fungovania ...
Viac tu ....

left-bot-corner

Outsourcing

image_66x66.gif, 3,9kB

Tlačové a reprografické
služby
Viac tu ....

image_66x66.gif, 3,9kB

Počítačova bezpečnosť
Viac tu ....

image_66x66.gif, 3,9kB

Skenovacie služby,
digitalizácia dokumentov
Viac tu ....

image_66x66.gif, 3,9kB

Riadenie dokumentačného procesu
Viac tu ....

image_66x66.gif, 3,9kB

Archivačné a vyhľadávacie služby
Viac tu ....

image_66x66.gif, 3,9kB

Služby v kancelárskom prostredi
Viac tu ....

left-bot-corner

Partnerské riešenia

left-bot-corner

O Spoločnosti

ilustrační obrázek

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb viac tu ....

left-bot-corner

Ekólogia

ilustrační obrázek

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka. viac tu ....

left-bot-corner