Činnosti

 • 3D scanning solution
 • Tlačové a reprografické služby
 • Poradenské služby v oblasti informačných technológií
 • Lektorská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zabezpečovanie dodávky IT zariadení a SW riešení
 • Zabezpečovanie dodávky spotrebného materiálu a papierov všetkých rôznych druhov a formátov
 • Zabezpečovanie servisných služieb počas celej doby fungovania (podľa SLA)

3D scanning solution

 • Informácie o 3D Scanning Solution najdete ZDE

Tlačové a reprografické služby

 • Dodávka rôznych typov a značiek multifunkčných zariadení (integrované kopírovacie zariadenia, tlačiarne, faxy, skenery) s funkcionalitou a výkonnosťou na základe požiadaviek a potrieb klienta
 • prefinancovanie zariadení formou operatívneho leasingu – zvýšenie efektivity a účelnosti a variabilita nákladov
 • v cene služby dodávka papiera, tonerov, personálny a technický support
 • kontrola tlače a kopírovania prostredníctvom monitorovacieho SW – úspora nákladov spoločnosti
 • logistika využiteľnosti zariadení – zvýšenie efektívnosti poskytovanej služby

Poradenské služby v oblasti informačných technológií

 • návrhy konfigurácie technických zariadení, počtu, sieťové riešenia
 • posúdenie technických riešení a efektivity – návrhy a odporúčania

Zabezpečovanie servisných služieb počas celej doby fungovania

 • nadštandardná záruka na HW: Štvorročné zmluvne dhodnuté (zvyčajne štvorročné – päťročné) servisné zabezpečenie zahŕňa kompletnú starostlivosť zo strany dodávateľa o dodané zariadenia. Jedná sa o službu, vďaka ktorej k svojmu tlačovému zariadeniu zákazník získa výhody, ktoré sú nad rámec štandardnej záruky, vrátane garantovaných nákladov na tlač v rámci zmluvných podmienok SLA (service level agreement).

Výhodami servisného zabezpečenia (SLA) sú:

 • kompletné servisné zabezpečenie nad rámec bežnej záruky,
 • dojazd servisného technika najneskôr do budúceho pracovného dňa odo dňa nahlásenia servisnej udalosti,
 • aktualizácia softwaru zariadenia,
 • v prípade závažnejšej poruchy zariadenia možnosť zapožičania náhradného s podobných HW vybavením,
 • náhradné diely a práca servisného technika v bežnej pracovnej dobe,
 • dodávky spotrebného materiálu,
 • garantovaná cena čiernobielej a farebnej tlače – zákazník platí len za počet vytlačených/skopírovaných strán, nie za kusy tonerov,
 • on-line helpdesk na kontaktoch dispečingu
 • možnosť predňlženia kontraktu maximálne na 8 rokov, v závislosti na stave opotrebenia zariadenia po skončení zmluvného vzťahu
left-bot-corner

O spoločnosti

ilustrační obrázek

Spoločnosť EuroDeal SK, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako spoločnosť, ktorá poskytuje klientom priestor pre outsourcing ich non core business aktivít t.j. presun vnútropodnikových činností do externého prostredia s následnou transformáciou na službu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poradenstvo a dodávka zariadení informačných technológií, zabezpečovanie tlačových a reprografických služieb viac tu ....

left-bot-corner

Ekólogia

ilustrační obrázek

Výzvou dnešných dní je vytvoriť nové „green“ produkty a služby a samozrejme vylepšiť aj tie aktuálne formou aktivít a procesov, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým spektrom poskytovaných činností v rámci služieb pre zákazníka. viac tu ....

left-bot-corner